vosaul: (туман)
[personal profile] vosaul
Навіть не знаю, як це назвати...
Двоє чоловіків потрапили в аварію. На повороті, по дорозі на дачу, на повороті, їх чомусь занесло в сторону повороту. Машина злетіла в балку, обидва вилетіли через лобове скло... Пасажир ударився головою об дерево, помер відразу. У водія відірване вухо, черепно-мозкова травма і хто-зна що іще...
Попереду них їхав колега по дачі. Помітив, що їхній жигуль кудись зник, і повернувся. Тому водій вижив. Щось марив про трактор - може вискочив на дорогу перед авто - але ніхто більше трактора не бачив...
На дачах знайшлась колишня медсестра, надала першу допомогу. Викликали швидку, міліцію. Подзвонили дітям...
Водія забрала швидка, а про загиблого і лікарі швидкої, і менти сказали, що опікуватись мертвими - не їхня справа.
І дітей (їм щось біля 20-ти років, мама померла 12 років тому, чоловік ростив їх сам) залишили самих. Вони сиділи всю ніч у балці з трупом батька. Самі. Тільки наступного дня ситуація якось вирішилась...
Я задаю собі питання - і не знаходжу відповіді...
- Якби загинув самотній - його полишили б на поталу бродячим собакам?
- Якби загинув десь далеко від домівки? Чужоземець? Багато людей далеко від дому (автобус наприклад)?
- Чий обов'язок відвозити загиблих у морг? Про все мають дбати родичі? А якщо самотній, або родичі далеко?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vosaul: (Default)
vosaul

July 2013

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617 181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:57 pm
Powered by Dreamwidth Studios