vosaul: (Default)
[personal profile] vosaul
В суботу приїхав у гості Славко з лодочкою - каяк називається. Пообідали і вирішили прогулятись по ріці.
Славик готує лодку


Пересуваємось на берег


Спускаємо на воду і гребем до протилежного берега, до острова


Острівець кам'янистий і зарослий деревами, а по периметру- очеретом. З води то там то сям тирчать каміння


В очеретах подекуди засіли рибалки. Чомусь дуже нервово реагують на фотик...


а цим по барабану


Обпливли острівець по периметру і гребем до слідуючого. Славко гребе акуратно, а я, стараючись сильніше гребанути, постійно поливаю себе водою, так що скоро під ногами хлюпає і сам весь мокрий. Добре, що вода тепла і є водонепроникний мішок для фотопричандалля...


до нього не підступишся - все заросло очеретом


цей острів більший, витягнувся на 2 км


камені теж трапляються


не дєвушка але з веслом :)
вдалині бачимо ще один острівець, гребем до нього


там повно гнізд і якісь дивні птахи - по виду гуси, але сидять на деревах і каркають як ворони


але зняти їх нормально не получається - дуже обережні, не підпускають близько


Славик зходить на берег


я у лодці


обпливли острівець навкруги - він зовсім крихітний, висаджуємся подивитись
а це гнізда


Ще якийсь час побули на острівку, але сонце вже низько, вертаємось


додому вернулись уже затемно. Поки гребли, було тепло, але як виліз на берег, замерз як собака, хотілось залізти у воду погрітись. Яндекс-мап каже, що пропливли 12.6 км,
хоча мені показалось, що всі 20. Думав на другий день кріпатурка буде, але нічого не боліло. Зате поставив свій власний рекорд - проспав 12 годин :)


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vosaul: (Default)
vosaul

July 2013

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617 181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 02:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios