vosaul: (мармароси)
[personal profile] vosaul
Нарешті закінчив обробляти фото з осіннього походу. Тарас точно вирахував - хватило якраз до НР :)))
Отже вітаю всіх з наступаючим 2012, здоров'я, удачі, всіх благ!
Вода нам так ніде і не трапилась дорогою (що нетипово для Карпат, але засуха зробила своє), план був заночувати десь на полонині перед Усть-Чорною, але пришлось іти до кінця. І ось вона, цивілізація...
1.


2.


3. поки ми з Ромою і Мишком повзли вниз, Тарас з Петькою встигли збігати в гастроном прикупити горілочки хліба


4.


5.


6. тут повно всяких фотогенічних цікавинок але нема сил підняти дупу пройтись познімати


7.


8. Палатки поставили біля дороги, на березі. А це не сороконожка, це Альоша вискакує з ріки після водних процедур :)


9. горілку п'єм вечеряєм уже в темноті


10. Зранку нам повезло - тільки спакували рюкзаки - зупиняється бусик, дядькові виявилось їхати треба в ту ж сторону, що і нам, і не прийшлось човпти до зупинки і чекати рейсового автобуса. Потім ми майже цілий день добирались автобусами до Квасів, де лишили машини, і дивувались, що так швидко пройшли цю відстань верхами з рюкзаками (не малими) за плечима :)
А внизу ще справжнє літо, спека... Останні теплі деньки...


Ну от і все, остання серія :))) Буде час, почну розбирати фото з попереднього походу, може до літа встигну :)))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vosaul: (Default)
vosaul

July 2013

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617 181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios